Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

2.0MM

Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3503-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
8500 /Cái
/ Cái

Code: 3503-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2900 /Cái
/ Cái

Code: 3503-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
3400 /Cái
/ Cái

Code: 3503-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /Cái
/ Cái

Code: 3503-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3503-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3503-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày