MENU
Danh mục sản phẩm

2.0MM

Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3503-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2900 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-002

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật