Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến trở 0.25W

Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 1K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
2450 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 100K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 20K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 5K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 10K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 50K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 100K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-013

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày