Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến trở 0.25W

Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 1K Ohm
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
2450 /Cái
/ Cái

Code: 1117-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 100K Ohm
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
4300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
4300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 20K Ohm
4300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
4300 /Cái
/ Cái

Code: 1117-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 5K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /Cái
/ Cái

Code: 1117-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 10K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /Cái
/ Cái

Code: 1117-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 50K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /Cái
/ Cái

Code: 1117-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 100K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /Cái
/ Cái

Code: 1117-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày