MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu chì tự phục hồi PTC

Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.50A 15V 1812
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 1.10A 16V 1812
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE .75A 24V 1812
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.5A/16V SMD-1812 PTC Resettable Fuses
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 2.00A 8V 1812
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.20A 30V 1812
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 500mA Ih Through Hole...
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 400mA Ih Through Hole...
6000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 330mA Ih Through Hole...
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 300mA Ih Through Hole...
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 265V 750mA Ih Through Hole...
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 5A Ih Through Hole...
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 4A Ih Through Hole...
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 2.5A Ih Through Hole...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 72V 500mA Ih Through Hole...
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A, size L...
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A, size L...
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V, 3A, size L...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
27000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật