Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu chì tự phục hồi PTC

Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.50A 15V 1812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-019

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 1.10A 16V 1812
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-018

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE .75A 24V 1812
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2.5A/16V SMD-1812 PTC Resettable Fuses
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-016

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 2.00A 8V 1812
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-015

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.20A 30V 1812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-014

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-013

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 500mA Ih Through Hole...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-012

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 400mA Ih Through Hole...
6000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1603-011

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 330mA Ih Through Hole...
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-010

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 300mA Ih Through Hole...
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-009

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 265V 750mA Ih Through Hole...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-008

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 5A Ih Through Hole...
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-007

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 4A Ih Through Hole...
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-006

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 2.5A Ih Through Hole...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-005

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 72V 500mA Ih Through Hole...
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A, size L...
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A, size L...
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V, 3A, size L...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-020

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1603-021

Chi tiết sp
Sale 0%
27000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-022

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1603-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày