Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu chì tự phục hồi PTC

Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V, 3A, size L...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A, size L...
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A, size L...
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 72V 500mA Ih Through Hole...
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 2.5A Ih Through Hole...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 4A Ih Through Hole...
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 5A Ih Through Hole...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 265V 750mA Ih Through Hole...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 300mA Ih Through Hole...
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 1603-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 330mA Ih Through Hole...
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 1603-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 400mA Ih Through Hole...
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 500mA Ih Through Hole...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.20A 30V 1812
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC RESETTABLE 2.00A 8V 1812
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.5A/16V SMD-1812 PTC Resettable Fuses
4500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC RESETTABLE .75A 24V 1812
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC RESETTABLE 1.10A 16V 1812
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.50A 15V 1812
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày