Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Socket

Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-113

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-112

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-114

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 26P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-105

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 30P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-106

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 24P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-104

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 20P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-103

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 18P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-102

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A
2700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-013

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 30P-2.54-IDC, 2x15Pin, 2.54mm, 1A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-011

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 34P-2.54-IDC, 2x17Pin, 2.54mm, 1A
2700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-012

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x13Pin, 2.54mm, 1A
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-010

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 18P-2.54-IDC, 2x9Pin, 2.54mm, 1A
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-007

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 20P-2.54-IDC, 2x10Pin, 2.54mm, 1A
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-008

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 24P-2.54-IDC, 2x12Pin, 2.54mm, 1A
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-009

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x7Pin, 2.54mm, 1A
2100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-005

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 16P-2.54-IDC, 2x8Pin, 2.54mm, 1A
2100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-006

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
2100 /CáiLiên hệ
1900 / Cái

code: 3516-004

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-2.54-IDC, 2x4Pin, 2.54mm, 1A
1700 /CáiLiên hệ
1500 / Cái

code: 3516-001

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-2.54-IDC, 2x5Pin, 2.54mm, 1A
1900 /CáiLiên hệ
1700 / Cái

code: 3516-002

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-003

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 34P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-107

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 16P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-101

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3516-100

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày