Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Socket

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-113 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-112 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-114 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 26P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3516-105 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 30P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3700 /Cái
/ Cái

Code: 3516-106 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 24P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3300 /Cái
/ Cái

Code: 3516-104 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 20P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-103 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 18P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-102 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A
2700 /Cái
/ Cái

Code: 3516-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 30P-2.54-IDC, 2x15Pin, 2.54mm, 1A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3516-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 34P-2.54-IDC, 2x17Pin, 2.54mm, 1A
2700 /Cái
/ Cái

Code: 3516-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x13Pin, 2.54mm, 1A
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 18P-2.54-IDC, 2x9Pin, 2.54mm, 1A
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 20P-2.54-IDC, 2x10Pin, 2.54mm, 1A
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3516-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 24P-2.54-IDC, 2x12Pin, 2.54mm, 1A
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x7Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 16P-2.54-IDC, 2x8Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
1900 / Cái

Code: 3516-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-2.54-IDC, 2x4Pin, 2.54mm, 1A
1700 /Cái
1500 / Cái

Code: 3516-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-2.54-IDC, 2x5Pin, 2.54mm, 1A
1900 /Cái
1700 / Cái

Code: 3516-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 34P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-107 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 16P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2800 /Cái
/ Cái

Code: 3516-101 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3516-100 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày