Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Op-amp

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-047 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-048 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.3MHZ 14DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
123000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.1MHZ 8DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SO
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 10MHZ 8DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
7650 /Cái
/ Cái

Code: 5003-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Operational Amplifiers - Op Amps Quad 2.5V 10MHz
46000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-050 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ SOT23-5
1000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-DIP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 10MHZ 8SOIC
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 2.8MHZ RRO 8SOIC
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP JFET 3MHZ 8SO
9500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP
9500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 2MHZ 8SOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 8SO
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 8SO
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP JFET 3MHZ 8DIP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5003-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP JFET 1MHZ 8DIP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5003-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày