Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu chì nhiệt

Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 73°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 79°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 85°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 94°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 99°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 113°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 122°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 133°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 142°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 150°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 108°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 175°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 192°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 216°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 240°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 250°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 280°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 15A 115°C
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 1A 102°C
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 5A 90°C
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày