Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu chì nhiệt

Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 5A 90°C
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 1A 102°C
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 15A 115°C
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 280°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 250°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 240°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 216°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 192°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 175°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 108°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 150°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 142°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 133°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 122°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 113°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 99°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 94°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 85°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 79°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 73°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày