Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 01005

Sale 0%
13.7K Ohm, 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-115 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm ( 133), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-114 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12K Ohm ( 123), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-113 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
11K Ohm ( 113), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-112 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
10K Ohm ( 103), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-111 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
9.1K Ohm ( 912), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-110 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2K Ohm ( 822), 1/32W (0.03W) 5% RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-109 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
7.5K Ohm ( 752), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-108 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8K Ohm ( 682), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-107 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6.2K Ohm ( 622), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-106 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6K Ohm ( 562), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-105 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1K Ohm ( 512), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-104 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7K Ohm ( 472), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-103 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4.3K Ohm ( 432), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-102 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9K Ohm ( 392), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-101 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.6K Ohm ( 362), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-100 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3K Ohm ( 332), 1/32W (0.03W) 5% RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-099 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm ( 302), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-098 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.8K Ohm ( 282), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-097 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7K Ohm ( 272), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-096 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm ( 242), 1/32W (0.03W) 5% RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-095 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2K Ohm ( 222), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-094 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2K Ohm ( 202), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-093 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K Ohm ( 182), 1/32W (0.03W) 5%RES SMD 01005
60 /Cái
/ Cái

Code: 1036-092 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày