Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

SM254

Sale 0%
2Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1099 /Cái
/ Cái

Code: 3509-058 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3509-059 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-060 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
1700 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 3554-061 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-062 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3509-063 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-064 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
2800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-065 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
3100 /Cái
/ Cái

Code: 3509-066 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-067 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày