Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0603

Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 1kOhm,0603,0.1%,25pp...
10900 /Cái
/ Cái

Code: 1029-192 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 2kOhm,0603,0.1%,25pp...
10900 /Cái
/ Cái

Code: 1029-193 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1029-838 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 1M OHM 1%
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1029-191 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470R ( 471), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-078 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm ( 133), 1/10W 1%SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-114 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3K Ohm ( 332), 1/10W 1% SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-099 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300R ( 301), 1/10W 1%SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-073 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 1/10W 1%SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-086 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10K Ohm ( 103), 1/10W 1%SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-111 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220K Ohm ( 224), 1/10W 1%SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-145 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12K Ohm ( 123), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-113 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220K Ohm ( 224), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-145 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2K Ohm ( 122), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-088 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
47K Ohm ( 473), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-128 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
200R ( 201), 1/10W 1%SMD 0603
70 /Cái
/ Cái

Code: 1028-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R ( R0), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày