MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0603

Sale 0%
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10M Ohm ( 106), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9.1M Ohm ( 915), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2M Ohm ( 825), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7.5M Ohm ( 755), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8M Ohm ( 685), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.2M Ohm ( 625), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.6M Ohm ( 565), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1M Ohm ( 515), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7M Ohm ( 475), 1/10W 5% SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.3M Ohm ( 435), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9M Ohm ( 395), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.6M Ohm ( 365), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3M Ohm ( 335), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3M Ohm ( 305), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7M Ohm ( 275), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4M Ohm ( 245), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm ( 225), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm ( 205), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8M Ohm ( 185), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm ( 155), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.3M Ohm ( 135), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.2M Ohm ( 125), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.1M Ohm ( 115), 1/10W 5%SMD 0603
60 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>