Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0603

Sale 0%
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-190

Chi tiết sp
Sale 0%
10M Ohm ( 106), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1029-185

Chi tiết sp
Sale 0%
9.1M Ohm ( 915), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-184

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2M Ohm ( 825), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-183

Chi tiết sp
Sale 0%
7.5M Ohm ( 755), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-182

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8M Ohm ( 685), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-181

Chi tiết sp
Sale 0%
6.2M Ohm ( 625), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-180

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6M Ohm ( 565), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-179

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1M Ohm ( 515), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-178

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7M Ohm ( 475), 1/10W 5% SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-177

Chi tiết sp
Sale 0%
4.3M Ohm ( 435), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-176

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9M Ohm ( 395), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-175

Chi tiết sp
Sale 0%
3.6M Ohm ( 365), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-174

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3M Ohm ( 335), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-173

Chi tiết sp
Sale 0%
3M Ohm ( 305), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-172

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7M Ohm ( 275), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-171

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4M Ohm ( 245), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-170

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm ( 225), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-169

Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm ( 205), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-168

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8M Ohm ( 185), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-167

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm ( 155), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1029-166

Chi tiết sp
Sale 0%
1.3M Ohm ( 135), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-165

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2M Ohm ( 125), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1029-164

Chi tiết sp
Sale 0%
1.1M Ohm ( 115), 1/10W 5%SMD 0603
60 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1029-163

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày