Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0603

Sale 0%
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-190 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
10M Ohm ( 106), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-185 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
9.1M Ohm ( 915), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-184 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2M Ohm ( 825), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-183 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
7.5M Ohm ( 755), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-182 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8M Ohm ( 685), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-181 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
6.2M Ohm ( 625), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-180 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6M Ohm ( 565), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-179 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1M Ohm ( 515), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-178 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7M Ohm ( 475), 1/10W 5% SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-177 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
4.3M Ohm ( 435), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-176 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9M Ohm ( 395), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-175 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
3.6M Ohm ( 365), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-174 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3M Ohm ( 335), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-173 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
3M Ohm ( 305), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-172 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7M Ohm ( 275), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-171 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4M Ohm ( 245), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-170 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm ( 225), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-169 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm ( 205), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-168 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8M Ohm ( 185), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-167 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm ( 155), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-166 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.3M Ohm ( 135), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-165 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2M Ohm ( 125), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-164 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.1M Ohm ( 115), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1029-163 Còn hàng

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày