Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Film Giấy In Mạch

Sale 0%
Hitachi photosensitive dry film, 38UM, size...
8000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3202-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng....
1500 /Tờ
/ Tờ

Code: 3202-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Phim trong khổ A4 dùng để in mạch
5000 /Tờ
/ Tờ

Code: 3202-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng...
2000 /Tờ
/ Tờ

Code: 3202-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày