MENU
Danh mục sản phẩm

Film Giấy In Mạch

Sale 0%
Hitachi photosensitive dry film, 38UM, size...
8000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3202-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng....
1500 / TờLiên hệ
/ Tờ

code: 3202-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Phim trong khổ A4 dùng để in mạch
5000 / TờLiên hệ
/ Tờ

code: 3202-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng...
Liên hệ / TờCòn hàng
3000 / Tờ

code: 3202-004

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật