Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 3.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3000 /
/

Code: 3522-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /
/

Code: 3522-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /
/

Code: 3522-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /
/

Code: 3522-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /
/

Code: 3522-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /
/

Code: 3522-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /
/

Code: 3522-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /
/

Code: 3522-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /
/

Code: 3522-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /
/

Code: 3522-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /
/

Code: 3522-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /
/

Code: 3522-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /
/

Code: 3522-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /
/

Code: 3522-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /
/

Code: 3522-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /
/

Code: 3522-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /
/

Code: 3522-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /
/

Code: 3522-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /
/

Code: 3522-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /
/

Code: 3522-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
4 /
/

Code: 3522-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
7 /
/

Code: 3522-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
9 /
/

Code: 3522-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
10 /
/

Code: 3522-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày