Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Hóa Chất Làm Mạch, Bảo Vệ Mạch

Sale 0%
Dùng để rửa mạch in, 350ml
25000 /ChaiLiên hệ
/ Chai

code: 3203-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Bột sắt ăn mòn mạch, FeCl3
5000 /GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3203-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng rửa Photosensitive film bị chiếu UV...
10000 /GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng rửa phim cảm quang (Photosensitive)...
10000 /GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Bột ăn mòn dùng rửa mạch PCB gói 20Gram
5000 /GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch xịt nhựa Acrylic lên PBC, độ...
125000 /BìnhLiên hệ
/ Bình

code: 3203-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch mạ HASL lên PCB, 100ML
99000 /LọLiên hệ
/ Lọ

code: 3203-013

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3203-014

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /BìnhLiên hệ
/ Bình

code: 3203-056

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày