MENU
Danh mục sản phẩm

Hóa Chất

Sale 0%
Dùng để rửa mạch in, 350ml
25000 / ChaiLiên hệ
/ Chai
Chi tiết sp
Sale 0%
Bột sắt ăn mòn mạch, FeCl3
5000 / GóiLiên hệ
/ Gói
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống
Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng rửa Photosensitive film bị chiếu UV...
10000 / GóiLiên hệ
/ Gói
Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng rửa phim cảm quang (Photosensitive)...
10000 / GóiLiên hệ
/ Gói
Chi tiết sp
Sale 0%
Bột ăn mòn dùng rửa mạch PCB gói 20Gram
5000 / GóiLiên hệ
/ Gói
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch xịt nhựa Acrylic lên PBC, độ...
125000 / BìnhLiên hệ
/ Bình
Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch mạ HASL lên PCB, 100ML
99000 / LọLiên hệ
/ Lọ
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CặpCòn hàng
/ Cặp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật