Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Hóa Chất Làm Mạch, Bảo Vệ Mạch

Sale 0%
Dùng để rửa mạch in, 350ml
25000 /Chai
/ Chai

Code: 3203-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bột sắt ăn mòn mạch, FeCl3
5000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3203-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng rửa Photosensitive film bị chiếu UV...
10000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng rửa phim cảm quang (Photosensitive)...
10000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bột ăn mòn dùng rửa mạch PCB gói 20Gram
5000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch xịt nhựa Acrylic lên PBC, độ...
125000 /Bình
/ Bình

Code: 3203-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch mạ HASL lên PCB, 100ML
99000 /Lọ
/ Lọ

Code: 3203-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3203-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Bình
/ Bình

Code: 3203-056 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày