Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

TFT Xem chi tiết

Sale 0%
5" TFT HDMI INTERFACE NO TOUCH
1750000 /
/

Code: 8302-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7" STANDARD TFT HDMI INTERFACE
1950000 /
/

Code: 8302-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
MOD TFT-LCD 3.2" 240X320 TOUCH
650000 /
/

Code: 8302-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4" TFT LCD WITH TOUCHSCREEN
450000 /
/

Code: 8302-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD ARDUINO 3.2" SHIELD & CBL
420000 /
/

Code: 8302-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7" SUNLIGHT TFT HDMI INTERFACE
1750000 /
/

Code: 8302-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2 COLOR TFT LCD DISP W/MICROSD
210000 /
/

Code: 8302-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5'' 800X480 TFT RASPBERRY PI DSI
1150000 /
/

Code: 8302-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày