Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

TFT

Sale 0%
5" TFT HDMI INTERFACE NO TOUCH
1750000 /
/

Code: 8302-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7" STANDARD TFT HDMI INTERFACE
1950000 /
/

Code: 8302-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
MOD TFT-LCD 3.2" 240X320 TOUCH
650000 /
/

Code: 8302-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4" TFT LCD WITH TOUCHSCREEN
450000 /
/

Code: 8302-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD ARDUINO 3.2" SHIELD & CBL
420000 /
/

Code: 8302-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7" SUNLIGHT TFT HDMI INTERFACE
1750000 /
/

Code: 8302-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2 COLOR TFT LCD DISP W/MICROSD
210000 /
/

Code: 8302-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5'' 800X480 TFT RASPBERRY PI DSI
1150000 /
/

Code: 8302-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.4" 240X320
320000 /
/

Code: 8302-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD DISP TFT 1.8" 128X160
180000 /
/

Code: 8302-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DISPLAY TFT 1.44 COLOR MICROSD
120000 /
/

Code: 8302-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RASPBERRY PI 7" TOUCH SCREEN LCD
1250000 /
/

Code: 8302-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.5" TFT TOUCHSCREEN FOR RASPBER
350000 /
/

Code: 8302-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.2" 240X320
250000 /
/

Code: 8302-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD TFT W/TOUCH 6 OCLK VIEW
900000 /
/

Code: 8302-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.4" 240X320
250000 /
/

Code: 8302-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RASPBERRY PI HDMI LCD (7 INCH)
210000 /
/

Code: 8302-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LCD TFT 3.2" 240X320 RGB 65K
350000 /
/

Code: 8302-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 8302-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màn hình LCD TFT JYETech 2,4 inch
125000 /
/

Code: 8302-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày