MENU
Danh mục sản phẩm

TFT

Sale 0%
5" TFT HDMI INTERFACE NO TOUCH
1750000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7" STANDARD TFT HDMI INTERFACE
1950000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
MOD TFT-LCD 3.2" 240X320 TOUCH
650000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4" TFT LCD WITH TOUCHSCREEN
450000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD ARDUINO 3.2" SHIELD & CBL
420000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7" SUNLIGHT TFT HDMI INTERFACE
1750000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2 COLOR TFT LCD DISP W/MICROSD
210000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
5'' 800X480 TFT RASPBERRY PI DSI
1150000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.4" 240X320
320000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 1.8" 128X160
180000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
DISPLAY TFT 1.44 COLOR MICROSD
120000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
RASPBERRY PI 7" TOUCH SCREEN LCD
1250000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
3.5" TFT TOUCHSCREEN FOR RASPBER
350000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.2" 240X320
250000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD TFT W/TOUCH 6 OCLK VIEW
900000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD DISP TFT 2.4" 240X320
250000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
RASPBERRY PI HDMI LCD (7 INCH)
210000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
LCD TFT 3.2" 240X320 RGB 65K
350000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật