Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Socket

Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-114 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-113 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-112 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 8P-2.54-IDC, 2x4Pin, 2.54mm, 1A
1700 /Cái
1500 / Cái

Code: 3516-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-2.54-IDC, 2x5Pin, 2.54mm, 1A
1900 /Cái
1700 / Cái

Code: 3516-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
1900 / Cái

Code: 3516-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x7Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 16P-2.54-IDC, 2x8Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 18P-2.54-IDC, 2x9Pin, 2.54mm, 1A
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 20P-2.54-IDC, 2x10Pin, 2.54mm, 1A
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3516-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 24P-2.54-IDC, 2x12Pin, 2.54mm, 1A
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x13Pin, 2.54mm, 1A
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 30P-2.54-IDC, 2x15Pin, 2.54mm, 1A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3516-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 34P-2.54-IDC, 2x17Pin, 2.54mm, 1A
2700 /Cái
/ Cái

Code: 3516-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A
2700 /Cái
/ Cái

Code: 3516-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 50P-2.54-IDC, 2x25Pin, 2.54mm, 1A
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 64P-2.54-IDC, 2x32Pin, 2.54mm, 1A
5900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-2.54-DC2, 2x5-Pin, Pitch 2.54mm
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3516-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-DC2, 2x7-Pin, Pitch 2.54mm
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3516-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 16P-2.54-DC2, 2x8-Pin, Pitch 2.54mm
2700 /Cái
/ Cái

Code: 3516-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 20P-2.54-DC2, 2x10-Pin, Pitch 2.54mm
2900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 26P-2.54-DC2, 2x13-Pin, Pitch 2.54mm
3100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày