Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Socket Xem chi tiết

Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-114 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-113 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3516-112 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 8P-2.54-IDC, 2x4Pin, 2.54mm, 1A
1700 /Cái
1500 / Cái

Code: 3516-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-2.54-IDC, 2x5Pin, 2.54mm, 1A
1900 /Cái
1700 / Cái

Code: 3516-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3516-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
1900 / Cái

Code: 3516-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x7Pin, 2.54mm, 1A
2100 /Cái
/ Cái

Code: 3516-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày