MENU

CÔNG TY TNHH TM&DV ĐIỆN TỬ TƯƠNG LAI

Danh mục sản phẩm

Socket

Sale 0%
P/N: 26P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 30P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 24P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 20P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 18P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A
2700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 30P-2.54-IDC, 2x15Pin, 2.54mm, 1A
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 34P-2.54-IDC, 2x17Pin, 2.54mm, 1A
2700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x13Pin, 2.54mm, 1A
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 18P-2.54-IDC, 2x9Pin, 2.54mm, 1A
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 20P-2.54-IDC, 2x10Pin, 2.54mm, 1A
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 24P-2.54-IDC, 2x12Pin, 2.54mm, 1A
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.54-IDC, 2x7Pin, 2.54mm, 1A
2100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 16P-2.54-IDC, 2x8Pin, 2.54mm, 1A
2100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
2100 / CáiLiên hệ
1900 / Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-2.54-IDC, 2x4Pin, 2.54mm, 1A
1700 / CáiLiên hệ
1500 / Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-2.54-IDC, 2x5Pin, 2.54mm, 1A
1900 / CáiLiên hệ
1700 / Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 34P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
3900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 16P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 14P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-2.0-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.0mm
2100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

Khiếu nại: 0964238397

0979466469

0938128290

0899909838

0979466469

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với Khiếu nại: 0964238397 Chát Skype với Khiếu nại: 0964238397 Khiếu nại: 0964238397 trên Facebook Khiếu nại: 0964238397
  • Chát Zal với 0938128290 Chát Skype với 0938128290 0938128290 trên Facebook 0938128290
  • Chát Zal với 0979466469 Chát Skype với 0979466469 0979466469 trên Facebook 0979466469
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>