MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Thanh, Dãy

Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K 102
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 15K 153
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 150R 151
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 10K 103
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100R 101
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100K 104
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K5 152
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1M 105
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 2K2 222
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220K 224
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220 Ohm 221
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 22K 223
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 270 Ohm 271
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 3K3 332
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 330 Ohm 331
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 33 Ohm 330
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 4K7 472
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470K 474
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470 Ohm 471
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 47K 473
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 680 Ohm 681
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 82 Ohm 820
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 1K5 152
750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 100K 104
750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>