Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Thanh, Dãy

Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K5 152
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100K 104
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100R 101
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 10K 103
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 150R 151
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 15K 153
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K 102
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1M 105
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 2K2 222
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220K 224
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220 Ohm 221
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 22K 223
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 270 Ohm 271
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 3K3 332
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 330 Ohm 331
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 33 Ohm 330
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 4K7 472
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470K 474
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470 Ohm 471
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 47K 473
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 680 Ohm 681
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 82 Ohm 820
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 1K5 152
750 /Cái
/ Cái

Code: 1013-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 100K 104
750 /Cái
/ Cái

Code: 1013-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày