Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Thanh, Dãy

Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 330 OHM 5%
2800 /Cái
/ Cái

Code: 1013-137 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 10ohms 5%...
8600 /Cái
/ Cái

Code: 1013-135 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 4.7K OHM 5%
2800 /Cái
/ Cái

Code: 1013-136 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 220ohms 5%...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1013-140 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 1Kohms 5%...
8600 /Cái
/ Cái

Code: 1013-138 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 4.7Kohms 5%...
8600 /Cái
/ Cái

Code: 1013-139 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays
14100 /Cái
/ Cái

Code: 1013-133 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 7 Pin 10K 103
800 /Cái
/ Cái

Code: 1013-114 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RES ARRAY 8 RES 330 OHM 2506
14100 /Cái
/ Cái

Code: 1013-134 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K5 152
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100K 104
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100R 101
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 10K 103
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 150R 151
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 15K 153
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K 102
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1M 105
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 2K2 222
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220K 224
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220 Ohm 221
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 22K 223
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 270 Ohm 271
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 3K3 332
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 330 Ohm 331
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày