Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-101

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-102

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-103

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-104

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-105

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-106

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 47nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-076

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 33nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-075

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 27nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-074

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 22nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-073

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 18nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-072

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-071

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-070

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-069

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-068

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-067

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-065

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-062

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5nF 5% 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-061

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-060

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 910pF 6.3V, SMD 0603
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-059

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày