Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ECJ...
6900 /Cái
/ Cái

Code: 1451-107 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V...
8300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V...
13000 /Cái
/ Cái

Code: 1451-110 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 100PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10uF 25V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1450-100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10nF 50V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1451-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 4.7PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 6.8PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 8.2pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 15PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 27pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 30pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 33PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 47PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 56PF 5% 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 68PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 75pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 82pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 150pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-049 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 180pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-051 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 220PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 390PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-055 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 470PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-056 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày