Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-101 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-102 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-103 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-104 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-105 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-106 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 47nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-076 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 33nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-075 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 27nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-074 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 22nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-073 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 18nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-072 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-071 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-070 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-069 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-068 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-067 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-065 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-064 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5nF 5% 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-060 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 910pF 6.3V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1428-059 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày