Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-081 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-082 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-083 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-084 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-085 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-086 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-087 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-088 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-089 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1428-090 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-091 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-092 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-093 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-094 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-095 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-096 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-097 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-098 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-099 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 10uF 6.3V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1428-100 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1428-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1428-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1428-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1428-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày