Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC MÃ HÓA- GIẢI MÃ

Sale 0%
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SO
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16-DIP
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC DECODER BCD-DEC BIN-OCT 16DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC MOD/DEMODULTR BALANCED 14SOIC
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
EV1527 is OTP Encoder utilizingCMOS ...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8DIP
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC TXRX DTMF 20SOIC
27000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT2248 is an infrared remote control transmitter...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT2249A
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
The MT8888C is a monolithic DTMF ...
27000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
The MT8888C is a monolithic DTMF ...
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
The MT8880C is a monolithic DTMF ...
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
MT8870D/MT8870D-1 ISO2-CMOS Integrated DTMF...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC RECEIVER DTMF 18DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT2262 is a remote control encoder paired with...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT2262 is a remote control encoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày