Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm cắm 0410

Sale 0%
680uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
560uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
470uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
330uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-034 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
68UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
56UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
47UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
39UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
27UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
22UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
18UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
15UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8UH 10%, DC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-011 Liên hệ

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày