Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm cắm 0410

Sale 0%
0.22uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.27uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
330NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
390NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
470NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.6UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8UH 10%, DC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
22UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày