Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống

Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.1A 250V 6mmX30mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.063A 250V 6mmX30mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 30A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 20A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 15A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 12A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 10A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 8A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 7A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 6A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 4A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 5A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 8A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-140

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 7A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-139

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 6A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-138

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 4A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-136

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-137

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-135

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.15A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-134

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-133

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2.5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-132

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-131

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.6A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-130

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-129

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày