Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống

Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1601-147 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /
/

Code: 1601-150 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-152 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-153 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 2.5A 250V 6mmX30mm
890 /Cái
/ Cái

Code: 1601-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-149 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.8A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-154 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 8A 250V 6mmX30mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-053 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
24500 /Cái
/ Cái

Code: 1601-155 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 32A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-146 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 30A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-145 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
47000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-151 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.1A 250V 6mmX30mm
700 /Cái
/ Cái

Code: 1601-060 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.063A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.1A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.125A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.25A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.3A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.315A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.6A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.75A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 1A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày