Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống

Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.063A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.1A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.125A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.25A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.3A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.315A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.6A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.75A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.8A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 1A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 1.25A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 1.5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 1.6A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 2A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 2.5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 3A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 3.15A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 3.5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 4A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 6A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 7A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 8A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày