Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống

Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.1A 250V 6mmX30mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.063A 250V 6mmX30mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 30A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 20A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 15A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 12A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 10A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 8A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 7A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 6A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 4A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 8A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-140 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 7A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-139 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 6A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-138 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 4A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-136 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 5A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-137 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.5A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-135 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.15A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-134 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-133 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2.5A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-132 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-131 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.6A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-130 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.5A 250V 10mmX38mm
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1601-129 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày