Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

8051

Sale 0%
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-015

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-014

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-013

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-012

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-011

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7201-009

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-010

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-008

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-006

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-007

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7201-005

Chi tiết sp
Sale 0%
19500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-004

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-003

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-002

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-001

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7001-001

Chi tiết sp
Sale 0%
35700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7201-016

Chi tiết sp

AVR

Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-064

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-062

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7202-063

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-061

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7202-060

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-058

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-059

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-057

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7202-056

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-054

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-055

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-053

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-052

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-051

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-049

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-050

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-048

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-047

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-046

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-044

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-045

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-043

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-042

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7202-041

Chi tiết sp

STM

Sale 0%
245000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-003

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-002

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7203-038

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-037

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-036

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-035

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-034

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-033

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-032

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-031

Chi tiết sp
Sale 0%
17500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7203-030

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-029

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-028

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-027

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-026

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-025

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-024

Chi tiết sp
Sale 0%
170000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-023

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-022

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-021

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-020

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-019

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-018

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7203-017

Chi tiết sp
12

PIC

Sale 0%
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-999

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-001

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip
128000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-002

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
199000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-003

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP
179000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-004

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048...
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-005

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP
199000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-006

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-007

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 24KB FLASH 28SOIC
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-008

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SOIC
123000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-009

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SDIP
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-010

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SDIP
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-011

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-012

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-013

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
123000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-014

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
132000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-015

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-016

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
118000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-017

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
83000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-019

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
123000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-020

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
145000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-021

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 66KB FLASH 64TQFP
145000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-022

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
275000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày