MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

8051

Sale 0%
13000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
125000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

AVR

Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
85000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
28000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
28000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

STM

Sale 0%
245000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
135000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
170000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
190000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
90000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

PIC

Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip
128000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
199000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP
179000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048...
115000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP
199000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 24KB FLASH 28SOIC
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SOIC
123000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SDIP
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SDIP
130000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
123000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
132000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
105000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
118000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
83000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
123000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
145000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 66KB FLASH 64TQFP
145000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
275000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PIC10 IC MCU 8BIT 384B FLASH SOT23-6
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>