Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

8051 Xem chi tiết

Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19500 /Cái
/ Cái

Code: 7201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-008 Liên hệ

Lưu xem sau

AVR Xem chi tiết

Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-008 Liên hệ

Lưu xem sau

STM Xem chi tiết

Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 10542OSMID Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-008 Liên hệ

Lưu xem sau

PIC Xem chi tiết

Sale 0%
125000 /
/

Code: 7204-239 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip
128000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
199000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP
179000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048...
115000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP
199000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
125000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-007 Liên hệ

Lưu xem sau

ARM Xem chi tiết

Sale 0%
585000 /Cái
/ Cái

Code: 7205-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
117000 /Cái
/ Cái

Code: 7205-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày