Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 5W Xem chi tiết

Sale 0%
0R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày