Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 5W

Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1012-103

Chi tiết sp
Sale 0%
0R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-002

Chi tiết sp
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-003

Chi tiết sp
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-005

Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-006

Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-007

Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-008

Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-009

Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-010

Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-011

Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-012

Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-013

Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-014

Chi tiết sp
Sale 0%
1R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-018

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-019

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-020

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-021

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 5W 1%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày