MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 5W

Sale 0%
0R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>