Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0805

Sale 0%
160R ( 161), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-068

Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm ( 302), 1/8W 5% SMD 0805
60 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1025-097

Chi tiết sp
Sale 0%
150R ( 151), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-067

Chi tiết sp
Sale 0%
130R ( 131), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-066

Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-065

Chi tiết sp
Sale 0%
110R ( 111), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-064

Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-063

Chi tiết sp
Sale 0%
91R ( 910), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-062

Chi tiết sp
Sale 0%
82R ( 820), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-061

Chi tiết sp
Sale 0%
75R ( 750), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-060

Chi tiết sp
Sale 0%
68R ( 680), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-059

Chi tiết sp
Sale 0%
62R ( 620), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-058

Chi tiết sp
Sale 0%
56R ( 560), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-057

Chi tiết sp
Sale 0%
51R ( 510), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-056

Chi tiết sp
Sale 0%
49.9R ( 49R9), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1024-055

Chi tiết sp
Sale 0%
47R ( 470), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-054

Chi tiết sp
Sale 0%
43R ( 430), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-053

Chi tiết sp
Sale 0%
39R ( 390), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-052

Chi tiết sp
Sale 0%
36R ( 360), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-051

Chi tiết sp
Sale 0%
33R ( 330), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-050

Chi tiết sp
Sale 0%
30R ( 300), 1/8W 1% SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-049

Chi tiết sp
Sale 0%
27R ( 270), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-048

Chi tiết sp
Sale 0%
24R ( 240), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-047

Chi tiết sp
Sale 0%
22R ( 220), 1/8W1%SMD 0805
70 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1024-046

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày