Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0805

Sale 0%
10K Ohm ( 103), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-110 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2.4K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-201 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 7.87K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-193 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.6 Ohm 1/8W 1% SMD 0805
70 /Cái
/ Cái

Code: 1024-220 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100R ( 101), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7K Ohm ( 472), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-102 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 121 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-208 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
200R ( 201), 1/8W1%SMD 0805
70 /Cái
/ Cái

Code: 1024-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 75 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-218 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2.2K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-190 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 100kOhm 0805 0.1% 25...
16400 /Cái
/ Cái

Code: 1025-215 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 49.9 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-192 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 10kOhm,0805,0.1%,25p...
16400 /Cái
/ Cái

Code: 1025-214 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 178kOhm,0805,0.1%,25...
16400 /Cái
/ Cái

Code: 1025-196 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 499 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-205 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 1M OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-202 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 470 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-206 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-200 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 100 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-210 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 120 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-209 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2K Ohm ( 222), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-094 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 1/8W1%SMD 0805
70 /Cái
/ Cái

Code: 1024-086 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 10 OHM 1%
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1025-211 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày