Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

18. Dây điện

Sale 0%
Ruột đồng cấp 5, cách điện PVC
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Vàng, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
3500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15T/0.16BC
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8800 - 57500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 - 25300 /Mét
/ Mét

Code: 3572007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3240 /Mét
/ Mét

Code: 3572-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2800 /Mét
/ Mét

Code: 3572-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày