Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Zener

Sale 0%
Zener Diodes 12V 5W
10400 /Cái
/ Cái

Code: 2003-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 2003-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 6.2V 5W
11500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /
/

Code: 2003-999 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 1W 10V
8600 /Cái
/ Cái

Code: 2003-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
  Zener diode 12V
600 /Cái
/ Cái

Code: 2003-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 5.0W 5.1V
13200 /Cái
/ Cái

Code: 2003-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 1.0W 5.1V
11000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
750 /Cái
1500 / Cái

Code: 2001-060 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 9.1V, 1W, 28mA
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 5.6V 350MW SOT23-3
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 15V 350MW SOT23-3
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 24V, 1W
300 /Cái
/ Cái

Code: 2003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 18V 500MW DO35
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 5.6V 500MW DO35
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 18V, 1W
750 /Cái
/ Cái

Code: 2003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 13V, 1W, 19mA
750 /Cái
/ Cái

Code: 2003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày