MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Zener

Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-060

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
300 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
 Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
190 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-024

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-022

Chi tiết sp
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
190 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-023

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-021

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-020

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-019

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-018

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-016

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-015

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-014

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-013

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-012

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-011

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Zener Voltage 13V, 1W, 19mA
750 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-008

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật