Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Zener

Sale 0%
Diode Zener BZX55C 4V7
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-051

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-056

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-055

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-054

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 750MV 500MW
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-063

Chi tiết sp
Sale 0%
750 /CáiCòn hàng
1500 / Cái

code: 2001-060

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
 Zener diode
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
190 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-024

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-022

Chi tiết sp
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
190 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-023

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-021

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-020

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-019

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-018

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-016

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-015

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-014

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày