Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Zener

Sale 0%
Diode Zener BZX55C 4V7
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-051 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-056 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-055 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 750MV 500MW
600 /Cái
/ Cái

Code: 2003-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
750 /Cái
1500 / Cái

Code: 2001-060 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
300 /Cái
/ Cái

Code: 2003-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 Zener diode
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày