Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Zener

Sale 0%
Zener Voltage 9.1V, 1W, 28mA
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 5.6V 350MW SOT23-3
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 15V 350MW SOT23-3
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 24V, 1W
300 /Cái
/ Cái

Code: 2003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 18V 500MW DO35
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 5.6V 500MW DO35
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 18V, 1W
750 /Cái
/ Cái

Code: 2003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 13V, 1W, 19mA
750 /Cái
/ Cái

Code: 2003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày