Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0402

Sale 0%
0.12R ( R12), 1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-002

Chi tiết sp
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-018

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-019

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-024

Chi tiết sp
Sale 0%
3R ( 3R), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-025

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R ( 3R3), 1/16W 1%SMD 0402
70 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-026

Chi tiết sp
Sale 0%
3.6R ( 3R6), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-027

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R ( 3R9), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-028

Chi tiết sp
Sale 0%
4.3R ( 4R3), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-029

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R ( 4R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-030

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R ( 5R1),1/16W 1%SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-031

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6R ( 5R6), 1/16W 1%SMD 0402
70 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-032

Chi tiết sp
Sale 0%
6.2R ( 6R2), 1/16W 1%SMD 0402
70 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-033

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R ( 6R8), 1/16W 1% 0402 SMD
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-034

Chi tiết sp
Sale 0%
7.5R ( 7R5), 1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-035

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R ( 8R2), 1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-036

Chi tiết sp
Sale 0%
9.1R ( 9R1), 1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-037

Chi tiết sp
Sale 0%
10R ( 100), 1/16W 1% SMD 0402
70 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-038

Chi tiết sp
Sale 0%
11R ( 110), 1/16W 1% SMD 0402
40 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-039

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày