MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 0402

Sale 0%
0.12R ( R12), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3R ( 3R), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R ( 3R3), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.6R ( 3R6), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R ( 3R9), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.3R ( 4R3), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R ( 4R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R ( 5R1),1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.6R ( 5R6), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.2R ( 6R2), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R ( 6R8), 1/16W 1% 0402 SMD
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7.5R ( 7R5), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R ( 8R2), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9.1R ( 9R1), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10R ( 100), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11R ( 110), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>