Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/4W

Sale 0%
4.7K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5.6K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-065 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-054 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
82K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-084 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
68K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-082 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
270K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-091 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
680K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-096 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-056 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-090 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
22K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-075 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-072 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9.1K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-085 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-047 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
560K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-095 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1M Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-098 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
56K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-081 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày