Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/4W

Sale 0%
0R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày