Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Buzzer

Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3710-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 12x9.0.MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ,...
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Buzzer Alarm 42 Ohm 5V, 2KHz resonant frequency
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 12x9MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.3KHZ, 93DB, 5V
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3701-013

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD BUZZER 0835A, size 8.5*8.5*3mm, Tần số...
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-012

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5MM, 2700 Hz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Passive buzzer module, 3.3~5V
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-009

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Electromagnetic Buzzer SMD BUZZER, size:...
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-008

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5x3.0MM, 2700 Hz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-007

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, Size: 12x12x3.0MM
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-006

Chi tiết sp
Sale 0%
SMD Buzzer, Size: 7.5x7.5x2.5MM, 2700 Hz
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Voltage: 4-6V, 9x5MM, Resonant Frequency: 2731 Hz
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 12x6MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ, 90DB, 5V
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max,...
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3701-001

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3701-017

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: M-3701-016

Chi tiết sp
Sale 0%
490000 /BộCòn hàng
Liên hệ / Bộ

code: M-3702-020

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-021

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3702-022

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày