Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC LOẠI KHÁC b Xem chi tiết

Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 4MBIT 8SOIC
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 16MBIT 8SOIC
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 1MBIT 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8SOIC
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
 Disk OnChip 2000 DIP
150000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
AL422 3M-Bits FIFO Field Memory
50000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 50MHZ 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày