MENU
Danh mục sản phẩm

BJT Transistors NPN

Sale 0%
NPN (TO-126) Vcb: 40V Vce: 30V Veb: 5V Ic: 3A
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Bipolar Transistors - BJT NPN 230V 15A
49000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Bipolar Transistors - BJT NPN 45V 100mA
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS NPN DARL 100V 5A TO-220
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Bipolar (BJT) Transistor NPN 450V 15A 175W...
59000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN Power Transistor 3A 100V
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS NPN 25V 1.5A TO-92
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor, SOT23
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TO-92 TRANS NPN 0,1A 25V
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANSISTOR NPN 45V 100MA SOT323
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS 5 NPN 24V 100MA 16DIP
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY, NPN, 7, 50V, DIP
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN, 190Mhz, 1A
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN Bipolar Transistors - BJT 3.5 A
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PNP SILICON EPITAXI AL TRANSISTOR, 5A
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
(TRANS) NTE Equvilent NTE2348 NPN high speed...
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS NPN 800VCEO 5A TOP-3F
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS NPN 45V 0.5A SOT23
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS NPN 40V 350MW SMD SOT23-3
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TRANSISTOR NPN GP 40V TO92
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN transistor, Vceo: 50V, Ic: 0.10A, hfe: 90-160...
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
NPN Power Transistor 100V, 6A, 65W
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật