Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

BJT Transistors NPN

Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-055 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN 800V/12A Switching Regulator, TO3PB
49000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Horizontal Deflection Transistor,...
65000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Transistors Bipolar (BJT) NPN Pwr Darlington
39000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS PWR NPN 16A 250V TO3
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN POWER TRANSISTOR
65000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Transistors Bipolar (BJT) NPN General Purpose
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN BJT Silicon Unijuction, 0.3W 50mA TO-18
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Amplifier Transistors NPN Silicon 30 V 100 mA...
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN General Purpose Amplifier
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bipolar (BJT) Transistor NPN 15V 200mA 675MHz...
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANSISTOR HI VOLT NPN SOT-2
500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Transistor 160V 1A 0.9W
900 /Cái
/ Cái

Code: 1701-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Power Darlington transistors 60V 5A
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Power Transistor 100V, 6A, 65W
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN transistor, Vceo: 50V, Ic: 0.10A, hfe: 90-160...
300 /Cái
/ Cái

Code: 1701-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANSISTOR NPN GP 40V TO92
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 40V 350MW SMD SOT23-3
500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 45V 0.5A SOT23
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 800VCEO 5A TOP-3F
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
(TRANS) NTE Equvilent NTE2348 NPN high speed...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PNP SILICON EPITAXI AL TRANSISTOR, 5A
22000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Bipolar Transistors - BJT 3.5 A
22000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN, 190Mhz, 1A
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày