Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

BJT Transistors NPN

Sale 0%
NPN transistor, Vceo: 50V, Ic: 0.10A, hfe: 90-160...
300 /Cái
/ Cái

Code: 1701-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-065 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-077 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 25V 1.5A TO-92
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-062 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 45V 0.1A TO-92
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Bipolar Transistors - BJT NPN 45V 100mA
500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-060 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-082 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Transistor 50V 150mA
300 /Cái
/ Cái

Code: 1701-053 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-048 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 40V 0.6A TO-92
500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-047 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 300V 0.5A TO-126
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-056 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-064 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-081 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
NPN Power Transistor 100V, 6A, 65W
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1701-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS NPN 60V 15A TO-3
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1701-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-066 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-073 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày