MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Terminal Gắn Ray

Sale 0%
2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
29000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
38000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
47000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
56000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
74000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
83000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
101000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng