Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal Gắn Ray

Sale 0%
2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
38000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
47000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
56000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
74000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-008

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
83000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-009

Chi tiết sp
Sale 0%
101000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-010

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày