Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal Gắn Ray

Sale 0%
2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
29000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
38000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
47000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
56000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
65000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
74000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
83000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
101000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày