Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 10MM Siêu Sáng Vàng
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-038

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Anot Sáng Đục
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-037

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Anot Siêu Sáng
1000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-036

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Katot Siêu Sáng
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-035

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Xanh
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-034

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Anot Xanh Đỏ
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Nhanh
600 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Vàng)
450 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Trắng)
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Xanh)
450 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Đỏ)
450 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Katot Xanh Đỏ
650 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
350 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ SS
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương SS
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá SS
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Tím SS
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng SS
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-014

Chi tiết sp
12

2. Led dây

Sale 0%
60000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-047

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-046

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-045

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-044

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-043

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-042

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-041

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-040

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-039

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-038

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-036

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-035

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-034

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-033

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-030

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-029

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-027

Chi tiết sp
Sale 42%
70000 /cuộnCòn hàng
120000 / cuộn

code: 8002-026

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-025

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-024

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-023

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-022

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-021

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /cuộnLiên hệ
/ cuộn

code: 8002-020

Chi tiết sp

3. LED Ma trận

Sale 0%
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-009

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-008

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-007

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8003-006

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8003-005

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-004

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-003

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8003-001

Chi tiết sp
Sale 0%
490000 /TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 8003-012

Chi tiết sp
Sale 0%
640000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 8003-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 8003-011

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 8003-013

Chi tiết sp

8 Led bịch, hộp các loại số lượng lớn

Sale 0%
160000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 8501-002

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 8501-003

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 8501-004

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-005

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 8501-001

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-006

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-007

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-008

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /BịchLiên hệ
/ Bịch

code: 8501-009

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-010

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-011

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /BịchLiên hệ
/ Bịch

code: 8501-012

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-013

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-014

Chi tiết sp
Sale 0%
290000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 8501-015

Chi tiết sp

9. Led Dán SMD Các Loại

Sale 0%
240 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-017

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-001

Chi tiết sp
Sale 0%
13500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-002

Chi tiết sp
Sale 0%
15200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-003

Chi tiết sp
Sale 0%
13500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8600-004

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8600-005

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-006

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8000-008

Chi tiết sp
Sale 0%
9500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-009

Chi tiết sp
Sale 0%
13500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-010

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-011

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-012

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-013

Chi tiết sp
Sale 0%
10500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-014

Chi tiết sp
Sale 0%
268000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-015

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8600-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 2x1.5mm, mặt water-clear, 1.8-2.6VDC
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8600-018

Chi tiết sp

10. Led Neon

Sale 0%
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8700-001

Chi tiết sp

11. LED UV

Sale 0%
45 triệu Orwell 390-395nm Màu tím
Liên hệ /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8800-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày