MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 10MM Siêu Sáng Vàng
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Anot Sáng Đục
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Anot Siêu Sáng
1000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Katot Siêu Sáng
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Xanh
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Anot Xanh Đỏ
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Nhanh
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Vàng)
450 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Trắng)
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Xanh)
450 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Đỏ)
450 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Katot Xanh Đỏ
650 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng Đục
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ Đục
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương Đục
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá Đục
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ SS
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương SS
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá SS
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Tím SS
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng SS
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12

2. Led dây

Sale 0%
60000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
200000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
39000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
105000 / cuộnCòn hàng
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
105000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
105000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
125000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / cuộnLiên hệ
/ cuộn
Chi tiết sp

3. LED Ma trận

Sale 0%
115000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
155000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

8 Led bịch, hộp các loại số lượng lớn

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
110000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
180000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
250000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
280000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / BịchCòn hàng
/ Bịch
Chi tiết sp
Chi tiết sp

9. Led Dán SMD Các Loại

Sale 0%
240 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
268000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

10. Led Neon

Sale 0%
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>