Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 10MM Siêu Sáng Vàng
1500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Anot Sáng Đục
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Anot Siêu Sáng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 8001-036 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Katot Siêu Sáng
1500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Xanh
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-034 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Anot Xanh Đỏ
500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Nhanh
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-032 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Vàng)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-031 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Trắng)
500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Xanh)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Đỏ)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Katot Xanh Đỏ
650 /Cái
/ Cái

Code: 8001-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
17500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-022 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Tím SS
800 /Cái
/ Cái

Code: 8001-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-014 Liên hệ

Chi tiết sp
12

2. Led dây

Sale 0%
60000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-046 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-045 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
105000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-034 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 42%
70000 /cuộn
Liên hệ / cuộn

Code: M-8002-026 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-020 Liên hệ

Chi tiết sp

3. LED Ma trận

Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-006 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
490000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
640000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
310000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-013 Còn hàng

Chi tiết sp

8 Led bịch, hộp các loại số lượng lớn

Sale 0%
160000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-8501-002 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /Hộp
/ Hộp

Code: 8501-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /Hộp
/ Hộp

Code: 8501-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-8501-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-006 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-007 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-008 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-010 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-011 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /Bịch
Liên hệ / Bịch

Code: M-8501-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
290000 /Bịch
Liên hệ / Bịch

Code: M-8501-015 Còn hàng

Chi tiết sp

9. Led Dán SMD Các Loại

Sale 0%
240 /Cái
/ Cái

Code: 8600-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-002 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
15200 /Cái
/ Cái

Code: 8600-003 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-006 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-007 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 8000-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
9500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-009 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-010 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-011 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
10500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
268000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-016 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 2x1.5mm, mặt water-clear, 1.8-2.6VDC
10000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-018 Liên hệ

Chi tiết sp

10. Led Neon

Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 8700-001 Liên hệ

Chi tiết sp

11. LED UV

Sale 0%
45 triệu Orwell 390-395nm Màu tím
28000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 8800-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày