Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn Xem chi tiết

Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Katot Sáng Đục
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM 7 Mầu Nháy Nhanh
900 /Cái
/ Cái

Code: 8001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Xanh Lá SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Xanh Dương SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Trắng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Đỏ SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Hồng SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-008 Liên hệ

Lưu xem sau

2. Led dây Xem chi tiết

Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
410000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-007 Liên hệ

Lưu xem sau

3. LED Ma trận Xem chi tiết

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

8 Led bịch, hộp các loại số lượng lớn Xem chi tiết

Sale 0%
160000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Hộp
/ Hộp

Code: 8501-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-8501-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-008 Còn hàng

Lưu xem sau
12

9. Led Dán SMD Các Loại Xem chi tiết

Sale 0%
240 /Cái
/ Cái

Code: 8600-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15200 /Cái
/ Cái

Code: 8600-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-007 Còn hàng

Lưu xem sau

10. Led Neon Xem chi tiết

Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 8700-001 Liên hệ

Lưu xem sau

11. LED UV Xem chi tiết

Sale 0%
45 triệu Orwell 390-395nm Màu tím
28000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 8800-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày