Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Katot Sáng Đục
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM 7 Mầu Nháy Nhanh
900 /Cái
/ Cái

Code: 8001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Xanh Lá SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Xanh Dương SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Trắng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Đỏ SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Hồng SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM 7 Mầu Nháy Chậm
400 /Cái
/ Cái

Code: 8001-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Chậm
1500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 5MM Phủ Xanh
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Phủ Vàng
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Phủ Đỏ
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM Phủ Đỏ
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Tím SS
800 /Cái
/ Cái

Code: 8001-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Đỏ SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

2. Led dây

Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
410000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /cuộn
/ cuộn

Code: 8002-023 Liên hệ

Lưu xem sau

3. LED Ma trận

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
640000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
490000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
310000 /TẤM
/ TẤM

Code: 8003-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1618750 /Cái
/ Cái

Code: 6200-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1487500 /Cái
/ Cái

Code: 6200-033 Liên hệ

Lưu xem sau

8 Led bịch, hộp các loại số lượng lớn

Sale 0%
160000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Hộp
/ Hộp

Code: 8501-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-8501-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Bịch
/ Bịch

Code: M-8501-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
290000 /Bịch
Liên hệ / Bịch

Code: M-8501-015 Còn hàng

Lưu xem sau

9. Led Dán SMD Các Loại

Sale 0%
240 /Cái
/ Cái

Code: 8600-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15200 /Cái
/ Cái

Code: 8600-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 8000-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10500 /Cái
/ Cái

Code: 8600-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
268000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 2x1.5mm, mặt water-clear, 1.8-2.6VDC
10000 /Cái
/ Cái

Code: 8600-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240 /Cái
/ Cái

Code: 8600-019 Còn hàng

Lưu xem sau

10. Led Neon

Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 8700-001 Liên hệ

Lưu xem sau

11. LED UV

Sale 0%
45 triệu Orwell 390-395nm Màu tím
28000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 8800-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày