Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

7. Loa công suất, còi, Buzzer

10. Dụng cụ phòng sạch

Sale 0%
Áo chống tĩnh điện, chống bụi, có...
119000 /Cái
/ Cái

Code: 4101-01 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Có nhiều màu sắc
29000 /Cái
/ Cái

Code: 4101-02 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây Chống Tĩnh Điện Giày
35000 /Cái
/ Cái

Code: 4101-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Găng tay phủ PU, chống tĩnh điện, Size M
1500 /Đôi
/ Đôi

Code: 4101-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Giày chống tĩnh điện, có nhiều cỡ số
95000 /Cái
/ Cái

Code: 4101-05 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giày chống tĩnh điện
135000 /Cái
/ Cái

Code: 4101-06 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3802-051 Liên hệ

Lưu xem sau

11. Hộp mica cho module các loại

Sale 0%
30000 /Hộp
/ Hộp

Code: 4201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Hộp
/ Hộp

Code: 4201-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
61000 /Cái
/ Cái

Code: 4201-003 Còn hàng

Lưu xem sau

12. Phụ kiện khác

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 4301-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 4301-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 3569-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /
/

Code: M-4301-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1717 /Cái
/ Cái

Code: 4301-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1300 /Cái
/ Cái

Code: 4301-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1300 /Cái
/ Cái

Code: 4301-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3091 /Cái
/ Cái

Code: 4301-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1300 /Cái
/ Cái

Code: 4301-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14500 /Cái
/ Cái

Code: 4301-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá cố định dây STM-0
700 /Cái
/ Cái

Code: 4301-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá cố định dây STM-1
1050 /Cái
/ Cái

Code: 4301-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá cố định dây STM-2
1400 /Cái
/ Cái

Code: 4301-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá cố định dây rút HS-101 loại nhỏ
875 /Cái
/ Cái

Code: 4301-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá cố định dây rút HS-101 loại vừa
1313 /Cái
/ Cái

Code: 4301-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá cố định dây rút HS-102 loại lớn
1925 /Cái
/ Cái

Code: 4301-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kẹp giữ dây FC-1 loại nhỏ
1225 /Cái
/ Cái

Code: 4301-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kẹp giữ dây FC-1 loại lớn
1925 /Cái
/ Cái

Code: 4301-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá và dây rút CL-2
3325 /Cái
/ Cái

Code: 4301-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây rút 3 * 60MM
100 /Cái
/ Cái

Code: 4301-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây rút 3 * 80MM
120 /Cái
/ Cái

Code: 4301-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây rút 3 * 100MM
130 /Cái
/ Cái

Code: 4301-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây rút 3 * 120MM
140 /Cái
/ Cái

Code: 4301-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây rút 3 * 150MM
150 /Cái
/ Cái

Code: 4301-023 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày