Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cảm biến Hồng Ngoại/ Ánh sáng

Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9900 /Cái
/ Cái

Code: 6104-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thu phát hồng ngoại
2900 /Cái
/ Cái

Code: M-6104-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 6mm, bước sóng: 800nM
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=3mm bước sóng 940nm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=5mm, bước sóng 940nm
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz
2400 /Cái
/ Cái

Code: M-6104-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng: 880nM, D=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bước sóng: 890nM, D=5mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
17000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Sóng mang 38KHz
9000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bước sóng 940nm
2900 /Cái
/ Cái

Code: 6104-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL
1000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115.2KBit 4mm, 8pin SMD
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6104-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6103-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /
/

Code: M-6104-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /
/

Code: M-6104-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
11813 /Cái
/ Cái

Code: 6104-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
158813 /Cái
/ Cái

Code: 6104-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14263 /Cái
/ Cái

Code: 6104-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15138 /Cái
/ Cái

Code: 6104-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60200 /Cái
/ Cái

Code: 6104-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10850 /Cái
/ Cái

Code: 6104-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6475 /Cái
/ Cái

Code: 6104-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8575 /Cái
/ Cái

Code: 6104-029 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày