Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 2010

Sale 0%
110R ( 111), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm( 102), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-090 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
390R ( R391), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-076 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-064 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
0.56R ( R56), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm ( 823), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-135 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
16K Ohm ( 163), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-117 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
12K Ohm ( 123), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-113 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-086 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm ( 224), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-145 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110K ( 114), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-135 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
510R ( R511), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-079 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
7.5M ( 755), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-179 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6.2M ( 625), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-177 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K ( 182), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-183 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
10M ( 106), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-182 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
9.1M ( 915), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-181 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2M ( 825), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-180 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8M ( 685), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-178 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6M ( 565), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-176 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1M ( 515), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-175 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7M ( 475), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-174 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4.3M ( 435), 3/4W 5% SMD 2010
100 /Cái
/ Cái

Code: 1027-173 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày