MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 2010

Sale 0%
110R ( 111), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm( 102), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390R ( R391), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.56R ( R56), 3/4W 1% SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm ( 823), 3/4W 1% SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16K Ohm ( 163), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12K Ohm ( 123), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm ( 224), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110K ( 114), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
510R ( R511), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7.5M ( 755), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.2M ( 625), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K ( 182), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10M ( 106), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9.1M ( 915), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2M ( 825), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8M ( 685), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.6M ( 565), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1M ( 515), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7M ( 475), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.3M ( 435), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>