Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Barrier Terminal Block

Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A
3300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A
5300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A
6300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 7P, 300V/25A
7300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A
8300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 10P, 300V/25A
10600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 12P, 300V/25A
12700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
2700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
3700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 6 Poles 5 Pins; Rated...
4200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
4700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated...
5200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated...
5700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated...
6200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
3400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated...
5200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-024

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày