MENU
Danh mục sản phẩm

Barrier Terminal Block

Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A
3300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A
5300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A
6300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 7P, 300V/25A
7300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A
8300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 10P, 300V/25A
10500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 12P, 300V/25A
11500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
2700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
3200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
3700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 6 Poles 5 Pins; Rated...
4200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
4700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated...
5200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated...
5700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated...
6200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated...
5200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật