Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Bottom Contact

Sale 0%
50pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
32pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3545-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày