MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Bottom Contact

Sale 0%
10pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
32pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
20pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>