Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tấm Đồng

Sale 0%
Size: 8x12 cm, dày 1.5mm
5000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 5x7cm, dày...
11000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 05x07cm,...
15000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 10x15cm,...
23000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 10x20 cm, dày 1.5mm
9000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size 15x25 cm, dày 1.5mm
19000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: 20x30 cm, dày 1.5mm
18000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 7x10cm,...
13000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, Size 10x25cm,...
20000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm,...
28000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size: 15x20cm,...
36000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 20x30cm,...
52000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 07x10cm,...
23000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size A4 10x20cm, dày 1.5mm
24000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size A4 12x18cm, dày 1.5mm
35000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 15x20cm,...
45000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Viết vẽ mạch PCB, chống rửa
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3201-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3201-020 Còn hàng

Lưu xem sau

Film Giấy In Mạch

Sale 0%
Hitachi photosensitive dry film, 38UM, size...
8000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3202-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng....
1500 /Tờ
/ Tờ

Code: 3202-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Phim trong khổ A4 dùng để in mạch
5000 /Tờ
/ Tờ

Code: 3202-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng...
2000 /Tờ
/ Tờ

Code: 3202-004 Liên hệ

Lưu xem sau

Hóa Chất Làm Mạch, Bảo Vệ Mạch

Sale 0%
Dùng để rửa mạch in, 350ml
25000 /Chai
/ Chai

Code: 3203-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bột sắt ăn mòn mạch, FeCl3
5000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3203-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 /Ống
/ Ống

Code: 3203-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng rửa Photosensitive film bị chiếu UV...
10000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng rửa phim cảm quang (Photosensitive)...
10000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bột ăn mòn dùng rửa mạch PCB gói 20Gram
5000 /Gói
/ Gói

Code: 3203-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch xịt nhựa Acrylic lên PBC, độ...
125000 /Bình
/ Bình

Code: 3203-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung dịch mạ HASL lên PCB, 100ML
99000 /Lọ
/ Lọ

Code: 3203-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3203-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Bình
/ Bình

Code: 3203-056 Liên hệ

Lưu xem sau

Khoan Phay Mài Mạch

Sale 0%
Tip=0.5mm, D=3.175mm, L=38mm
17000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.6mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.7mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.8mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.9mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=1.0mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=1.2mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 0.3-1.2mm
145000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3204-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 2.1-3.0mm
145000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3204-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 9900-14500 R/min
599000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3204-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 8000-12000 R/min
230000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3204-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy khoan tay 8000-12000 R/min
130000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=0.6mm, L=23mm
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3204-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ khoan tay mạch in PCB bằng đồng,...
255000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=0.8mm, L=30mm
1700 /Cái
/ Cái

Code: 3204-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.0mm, L=34mm
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3204-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.2mm, L=37mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.5mm, L=40mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.8mm, L=50mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3204-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu kẹp mũi khoan D=2.3MM, loại khoan T...
16000 /TẤM
/ TẤM

Code: 3204-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Dao cắt

Sale 0%
Cán dao mã số 4 lưỡi dao số 23
15000 /Cây
/ Cây

Code: 3205-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao cắt board đồng
14000 /Cây
/ Cây

Code: 3205-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao cắt mạch D=8MM, L=145MM, có thể thay...
17000 /Cây
/ Cây

Code: 3205-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cán dao mã số 3 lưỡi dao số 11
15000 /Cây
/ Cây

Code: 3205-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Lưỡi dao cắt mạch, cắt board đồng
3500 /Lưỡi
/ Lưỡi

Code: 3205-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Lưỡi dao mã số 1, 2, 3, 7, 11, 11B, 12, 19,...
2000 /Lưỡi
/ Lưỡi

Code: 3205-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Máy hỗ trợ

Sale 0%
Máy ăn mòn làm PCB.
2100000 /Cái
/ Cái

Code: 3206-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy cán film cảm quang lên tấm đồng, A3
899000 /Cái
/ Cái

Code: 3206-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy rửa bằng sóng siêu âm 50W, 40KHz,...
645000 /Cái
/ Cái

Code: 3206-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
849000 /Máy
/ Máy

Code: M-3206-004 Liên hệ

Lưu xem sau

Rivet

Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5MM
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.0 x 3.5 x 1.8MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50MM
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3207-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0MM
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3207-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0MM
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3207-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Khác

Sale 0%
Dây đồng mạ thiếc dùng nối mạch PCB...
5500 /Mét
/ Mét

Code: 3208-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bút lông dầu Thiên Long dùng để vẽ...
10000 /Cây
/ Cây

Code: 3208-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Vàng Đồng, Đen, Dung tích: 6 ml,...
199000 /Cây
/ Cây

Code: 3208-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đèn UV 220VAC, D=16, L=288, 8W, Wave length...
159000 /Cái
/ Cái

Code: 3208-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ kẹp mạch Best size 8x12CM
40000 /Cái
/ Cái

Code: 3208-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dung tích 200ML
55000 /Bình
/ Bình

Code: 3208-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Bình bơm 250ML
22000 /Bình
/ Bình

Code: 3208-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Bịch
/ Bịch

Code: 3208-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Bịch
/ Bịch

Code: 3208-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày