MENU
Danh mục sản phẩm

Tấm Đồng

Sale 0%
Size: 8x12 cm, dày 1.5mm
5000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 5x7cm, dày...
11000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 05x07cm,...
15000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 10x15cm,...
23000 / TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 3201-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Dày 1.5mm
17000 / TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 3201-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 10x20 cm, dày 1.5mm
9000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Size 15x25 cm, dày 1.5mm
19000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Size: 20x30 cm, dày 1.5mm
18000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 7x10cm,...
13000 / TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 3201-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, Size 10x25cm,...
20000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm,...
28000 / TẤMCòn hàng
/ TẤM

code: 3201-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size: 15x20cm,...
36000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 20x30cm,...
52000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 07x10cm,...
23000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Size A4 10x20cm, dày 1.5mm
24000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Size A4 12x18cm, dày 1.5mm
35000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 15x20cm,...
45000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tấm đồng sợi thủy tinh, size A4 20x30cm,...
65000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3201-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Viết vẽ mạch PCB, chống rửa
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3201-019

Chi tiết sp

Film Giấy In Mạch

Sale 0%
Hitachi photosensitive dry film, 38UM, size...
8000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3202-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng....
1500 / TờLiên hệ
/ Tờ

code: 3202-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Phim trong khổ A4 dùng để in mạch
5000 / TờLiên hệ
/ Tờ

code: 3202-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng...
Liên hệ / TờLiên hệ
3000 / Tờ

code: 3202-004

Chi tiết sp

Hóa Chất Làm Mạch, Bảo Vệ Mạch

Sale 0%
Dùng để rửa mạch in, 350ml
25000 / ChaiLiên hệ
/ Chai

code: 3203-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Bột sắt ăn mòn mạch, FeCl3
5000 / GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3203-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch phủ mạch PCB, chống oxy hóa,...
45000 / ỐngLiên hệ
/ Ống

code: 3203-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng rửa Photosensitive film bị chiếu UV...
10000 / GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Dùng rửa phim cảm quang (Photosensitive)...
10000 / GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Bột ăn mòn dùng rửa mạch PCB gói 20Gram
5000 / GóiLiên hệ
/ Gói

code: 3203-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch xịt nhựa Acrylic lên PBC, độ...
125000 / BìnhLiên hệ
/ Bình

code: 3203-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung dịch mạ HASL lên PCB, 100ML
99000 / LọLiên hệ
/ Lọ

code: 3203-013

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3203-014

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 / BìnhLiên hệ
/ Bình

code: 3203-015

Chi tiết sp

Khoan Phay Mài Mạch

Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 1.1-2.00mm
145000 / BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu kẹp mũi khoan D=3.17MM, loại khoan T...
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu kẹp mũi khoan D=2.3MM, loại khoan T...
16000 / TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3204-024

Chi tiết sp
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
2200 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-023

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.8mm, L=50mm
2000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-022

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.5mm, L=40mm
2000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-021

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.2mm, L=37mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-020

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.0mm, L=34mm
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-019

Chi tiết sp
Sale 0%
D=0.8mm, L=30mm
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ khoan tay mạch in PCB bằng đồng,...
255000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-017

Chi tiết sp
Sale 0%
D=0.6mm, L=23mm
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy khoan tay 8000-12000 R/min
130000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 8000-12000 R/min
230000 / BộCòn hàng
/ Bộ

code: 3204-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 9900-14500 R/min
599000 / BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 2.1-3.0mm
145000 / BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 0.3-1.2mm
145000 / BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.5mm, D=3.175mm, L=38mm
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.6mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.7mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.8mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.9mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-005

Chi tiết sp
12

Dao cắt

Sale 0%
Lưỡi dao mã số 1, 2, 3, 7, 11, 11B, 12, 19,...
2000 / LưỡiLiên hệ
/ Lưỡi

code: 3205-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Lưỡi dao cắt mạch, cắt board đồng
3500 / LưỡiLiên hệ
/ Lưỡi

code: 3205-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Cán dao mã số 3 lưỡi dao số 11
15000 / CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3205-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao cắt mạch D=8MM, L=145MM, có thể thay...
17000 / CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3205-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Dao cắt board đồng
14000 / CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3205-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Cán dao mã số 4 lưỡi dao số 23
15000 / CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3205-001

Chi tiết sp

Máy hỗ trợ

Sale 0%
Máy rửa bằng sóng siêu âm 50W, 40KHz,...
645000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3206-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy cán film cảm quang lên tấm đồng, A3
899000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3206-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy ăn mòn làm PCB.
2100000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3206-001

Chi tiết sp
Sale 0%
849000 / MáyCòn hàng
/ Máy

code: 3206-004

Chi tiết sp

Rivet

Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0MM
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0MM
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 1.0 x 3.5 x 1.8MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8MM
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5MM
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3207-001

Chi tiết sp

Khác

Sale 0%
Bình bơm 250ML
22000 / BìnhLiên hệ
/ Bình

code: 3208-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Dung tích 200ML
18000 / BìnhLiên hệ
/ Bình

code: 3208-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ kẹp mạch Best size 8x12CM
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3208-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Đèn UV 220VAC, D=16, L=288, 8W, Wave length...
159000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3208-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Màu Vàng Đồng, Đen, Dung tích: 6 ml,...
199000 / CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3208-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Bút lông dầu Thiên Long dùng để vẽ...
10000 / CâyCòn hàng
/ Cây

code: 3208-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây đồng mạ thiếc dùng nối mạch PCB...
4500 / MétLiên hệ
/ Mét

code: 3208-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 3208-008

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 3208-009

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật