Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Mạch ONELED

Sale 0%
Hộp Hào Quang
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8402-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Hào Quang 16x32 OQ1632
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8402-002

Chi tiết sp

Mach Nhay Theo Nhac

Sale 0%
Mạch Led Full Color SD Card
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch LED Nháy Theo Nhạc FullColor Full Fast...
800000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch FullColor Nháy Theo Nhạc 4 Kênh PRO
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch FullColor Nháy Theo Nhạc 2 Kênh PRO
1500000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch FullColor Nháy Theo Nhạc 1 Kênh PRO
1000000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Nháy Theo Nhạc RGB 12V24A MS-RGB-1224
420000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Nháy Theo Nhạc RGB 12V54A MS-RGB-1254
590000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-007

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8401-008

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8401-009

Chi tiết sp
Sale 0%
135000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8401-010

Chi tiết sp
Sale 0%
95000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8401-011

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8401-012

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8401-013

Chi tiết sp

Hào Quang

Sale 0%
Hộp Hào Quang
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: a8402-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Hào Quang 16x32 OQ1632
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: a8402-002

Chi tiết sp

Module Led

Sale 0%
450000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-8403-083

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Led Đèn Pin 3W CREE XPE 16MM
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Điều Khiển Led 89 8 Kênh Mini
90000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch Điều Khiển Led 89 32 Kênh Mini
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Mạch RGB Từ Xa Bằng RF DK-RF-RGB02
289000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn Bắp 25W B-25W-L3
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn Bắp 10W B-10W-L3
54000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn 9W BD-9W-60120
265000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn 6W BD-6W-60120
220000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 30W U-30W-L2
172000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn Bắp 5W B-5W-L3
38000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 20W U-20W-L2
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 15W U-15W-L2
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 9W U-9W-L2
66000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 7W U-7W-L2
58000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 3W Trắng U-3W-TS-L1
31000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 15W Trắng U-15W-TS-L1
249000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 9W Trắng U-9W-TS-L1
188000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 5W Trắng U-5W-TS-L1
118000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 15W Trắng Âm U-15W-TA-L1
242000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 9W Trắng Âm U-9W-TA-L1
178000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Bóng Đèn U 5W Trắng Âm U-5W-TA-L1
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Đèn RGB 9W E27 Điều Khiển E27-RGB-60120
379000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Đèn RGB 6W E27 Điều Khiển E27-RGB-60120
229000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8403-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày