Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Mạch ONELED

Sale 0%
Hộp Hào Quang
250000 /Cái
/ Cái

Code: 8402-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Hào Quang 16x32 OQ1632
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8402-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Mach Nhay Theo Nhac

Sale 0%
Mạch Led Full Color SD Card
350000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch LED Nháy Theo Nhạc FullColor Full Fast...
800000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch FullColor Nháy Theo Nhạc 4 Kênh PRO
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 8401-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch FullColor Nháy Theo Nhạc 2 Kênh PRO
1500000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch FullColor Nháy Theo Nhạc 1 Kênh PRO
1000000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Nháy Theo Nhạc RGB 12V24A MS-RGB-1224
420000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Nháy Theo Nhạc RGB 12V54A MS-RGB-1254
590000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: M-8401-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-8401-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: M-8401-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-8401-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-8401-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 8401-013 Liên hệ

Lưu xem sau

Hào Quang

Sale 0%
Hộp Hào Quang
250000 /Cái
/ Cái

Code: a8402-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Hào Quang 16x32 OQ1632
180000 /Cái
/ Cái

Code: a8402-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Led

Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: M-6028-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6011-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Led Đèn Pin 3W CREE XPE 16MM
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Điều Khiển Led 89 8 Kênh Mini
90000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Điều Khiển Led 89 32 Kênh Mini
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch RGB Từ Xa Bằng RF DK-RF-RGB02
289000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn Bắp 25W B-25W-L3
120000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn Bắp 10W B-10W-L3
54000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn 9W BD-9W-60120
265000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn 6W BD-6W-60120
220000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn U 30W U-30W-L2
172000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn Bắp 5W B-5W-L3
38000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn U 20W U-20W-L2
125000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn U 15W U-15W-L2
85000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn U 9W U-9W-L2
66000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn U 7W U-7W-L2
58000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bóng Đèn U 3W Trắng U-3W-TS-L1
31000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày