Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.0MM

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
900 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày