Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.0MM Xem chi tiết

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
600 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
700 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
800 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
900 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)
/ Gói (2con)

Code: 3508-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày