Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.0MM

Sale 0%
170000 /CáiLiên hệ
Liên hệ / Cái

code: 3508-040

Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal bấm dây loại Female PH2.0
1000 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 3508-034

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-033

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-031

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
650 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-030

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-029

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-028

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-027

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
450 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-026

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
400 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-025

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-024

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-023

Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-021

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-001

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-019

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-018

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-016

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-015

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-014

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-012

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-011

Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 /Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)

code: 3508-010

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày