MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.0MM

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Terminal bấm dây loại Female PH2.0
1000 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
650 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
450 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
400 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
Liên hệ / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
300 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
1000 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
800 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
700 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
600 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V
500 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
Sale 0%
11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V
1200 / Gói (2con)Liên hệ
/ Gói (2con)
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật