Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC NGUỒN CÁCH LY

Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
52000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
55000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày