Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

SMD Resonators

Sale 0%
8.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2510-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày