Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

SMD Resonators

Sale 0%
24.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-008

Chi tiết sp
Sale 0%
20.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-007

Chi tiết sp
Sale 0%
16.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-006

Chi tiết sp
Sale 0%
12.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-005

Chi tiết sp
Sale 0%
10.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-004

Chi tiết sp
Sale 0%
4.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-002

Chi tiết sp
Sale 0%
8.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2510-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày