Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 4.2MM

Sale 0%
Đầu nối 8 chân, cong 90 độ, 5557 5569...
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối PCB-Wire, 2-24Pins, pitch 4.2mm
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, từ 2-24 chân, pitch...
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 20 chân, pitch 4.2mm
20000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 10 chân, pitch 4.2mm
11500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 8 chân, pitch 4.2mm
9500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 6 chân, pitch 4.2mm
7500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 4 chân, pitch 4.2mm
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu nối Female-Male, 2 chân, pitch 4.2mm
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3512-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3512-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày