MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 150nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 120nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 82nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 56nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 47nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 33nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 27nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 22nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 18nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 15nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 12nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 8.2nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 6.8nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 5.6nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 3300pF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.7nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.2nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1.5nF 5% 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 910pF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>