Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-119 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-118 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 150nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-082 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 120nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-081 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-080 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 82nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-079 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 56nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-077 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 47nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-076 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 33nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-075 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 27nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-074 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 22nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-073 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 18nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-072 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 15nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-071 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 12nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-070 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-069 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 8.2nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-068 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 6.8nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-067 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 5.6nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 3300pF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-064 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.7nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.2nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1.5nF 5% 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-060 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 910pF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-059 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày