Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0402 Xem chi tiết

Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 0402
350 /Cái
/ Cái

Code: 1427-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày