Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1455-119

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1455-118

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 150nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-082

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 120nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-081

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-080

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 82nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-079

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 56nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-077

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 47nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-076

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 33nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-075

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 27nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-074

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 22nF 25V, SMD 0402
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1454-073

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 18nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-072

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 15nF 25V, SMD 0402
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1454-071

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 12nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-070

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1454-069

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 8.2nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-068

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 6.8nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-067

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 5.6nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 3300pF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.7nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.2nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-062

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1.5nF 5% 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-061

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-060

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 910pF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-059

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày