Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
Tụ 220nF 10V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1452-084 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 680nF 5% 10V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1452-089 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 820nF 10V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1452-090 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 47nF 16V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1453-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 68nF 16V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1453-078 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 82nF 16V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1453-079 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 1PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 1.8PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 2PF 5% 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 2.7PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 3.3PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 4.7PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 6.8PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 7PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 7.5pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 11pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 12pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 15PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 24pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 30pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 39pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 43pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 47PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày