Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 2W

Sale 0%
0R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-002

Chi tiết sp
Sale 0%
240R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-003

Chi tiết sp
Sale 0%
510R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-005

Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-006

Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-007

Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-008

Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-009

Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-010

Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-011

Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-012

Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-013

Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-014

Chi tiết sp
Sale 0%
1R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-018

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-019

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 2W 1%
1200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1007-020

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-021

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-023

Chi tiết sp
Sale 0%
10R 2W 1%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-024

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày