Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 2W

Sale 0%
0R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 2W 1%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1007-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày