Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ gốm tròn

Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2, 2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-045 Còn hàng

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày