Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ gốm tròn

Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2, 2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3, 3pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1416-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
271, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-024 Còn hàng

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày