MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ gốm tròn

Sale 0%
473, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
223, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
333, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
224, 1pF, 100V, ±10%
2000 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
681, 683pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật