MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Tụ gốm tròn

Sale 0%
473, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
223, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
333, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
224, 1pF, 100V, ±10%
2000 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
681, 683pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>