Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ gốm tròn

Sale 0%
473, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1416-027

Chi tiết sp
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-023

Chi tiết sp
Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-001

Chi tiết sp
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-024

Chi tiết sp
Sale 0%
223, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-025

Chi tiết sp
Sale 0%
333, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-026

Chi tiết sp
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-021

Chi tiết sp
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1416-022

Chi tiết sp
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-014

Chi tiết sp
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-015

Chi tiết sp
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-016

Chi tiết sp
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-017

Chi tiết sp
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-018

Chi tiết sp
Sale 0%
224, 1pF, 100V, ±10%
2000 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-030

Chi tiết sp
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-029

Chi tiết sp
Sale 0%
681, 683pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-028

Chi tiết sp
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-009

Chi tiết sp
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-010

Chi tiết sp
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-011

Chi tiết sp
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-012

Chi tiết sp
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-013

Chi tiết sp
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1416-007

Chi tiết sp
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-008

Chi tiết sp
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-020

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày