Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

3. LED Ma trận Xem chi tiết

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8x8 LED MÀU ĐỎ - DƯƠNG CHUNG (ANODE)
25000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 8003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày