MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

0.8MM

Sale 0%
0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8mm, 80(2x40) chân, loại SMD
26000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

2.0MM

Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

2.54MM

Sale 0%
2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120(3x40) chân, 2.54mm
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm
23000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm...
190 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 4(2x2) chân, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 6(2x3) chân, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 8(2x4) chân, SMD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 10(2x5) chân, SMD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 12(2x6) chân, SMD
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 14(2x7) chân, SMD
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 16(2x8) chân, SMD
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 18(2x9) chân, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 20(2x10) chân, SMD
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 24(2x12) chân, SMD
4200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 30(2x15) chân, SMD
6800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, SMD
7800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 60(2x30) chân, SMD
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP
13000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Jumper

Sale 0%
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>