MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

0.8MM

Sale 0%
0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8mm, 80(2x40) chân, loại SMD
26000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

2.0MM

Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

2.54MM

Sale 0%
2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120(3x40) chân, 2.54mm
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm
23000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm...
190 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 4(2x2) chân, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 6(2x3) chân, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 8(2x4) chân, SMD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 10(2x5) chân, SMD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 12(2x6) chân, SMD
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 14(2x7) chân, SMD
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 16(2x8) chân, SMD
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 18(2x9) chân, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 20(2x10) chân, SMD
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 24(2x12) chân, SMD
4200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 30(2x15) chân, SMD
6800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, SMD
7800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 60(2x30) chân, SMD
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP
13000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Jumper

Chưa có dữ liệu
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>