Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

0.8MM

Sale 0%
0.8mm, 80(2x40) chân, loại SMD
26000 /Cái
/ Cái

Code: 3501-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3501-002 Liên hệ

Lưu xem sau

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 /Cái
/ Cái

Code: 3502-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 /Cái
/ Cái

Code: 3502-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3502-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /Cái
/ Cái

Code: 3502-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 /Cái
/ Cái

Code: 3502-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 /Cái
/ Cái

Code: 3502-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-010 Liên hệ

Lưu xem sau

2.0MM

Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3503-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
8500 /Cái
/ Cái

Code: 3503-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2900 /Cái
/ Cái

Code: 3503-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
3400 /Cái
/ Cái

Code: 3503-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /Cái
/ Cái

Code: 3503-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
2400 /Cái
/ Cái

Code: 3503-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3503-007 Liên hệ

Lưu xem sau

2.54MM

Sale 0%
Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm...
190 /Cái
/ Cái

Code: 3504-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm
23000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120(3x40) chân, 2.54mm
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3504-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3504-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 4(2x2) chân, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 6(2x3) chân, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 8(2x4) chân, SMD
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3504-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 10(2x5) chân, SMD
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3504-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 12(2x6) chân, SMD
1700 /Cái
/ Cái

Code: 3504-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 14(2x7) chân, SMD
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3504-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 16(2x8) chân, SMD
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 18(2x9) chân, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3504-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 20(2x10) chân, SMD
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 24(2x12) chân, SMD
4200 /Cái
/ Cái

Code: 3504-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 30(2x15) chân, SMD
6800 /Cái
/ Cái

Code: 3504-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, SMD
7800 /Cái
/ Cái

Code: 3504-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 60(2x30) chân, SMD
11000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3504-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP
13000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3504-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP
1700 /Cái
/ Cái

Code: 3504-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3504-024 Còn hàng

Lưu xem sau

Jumper

Sale 0%
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3505-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày