Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

0.8MM

Sale 0%
0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3501-002

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8mm, 80(2x40) chân, loại SMD
26000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3501-001

Chi tiết sp

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-010

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-008

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-007

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-002

Chi tiết sp

2.0MM

Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3503-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
3400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3503-002

Chi tiết sp

2.54MM

Sale 0%
2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-004

Chi tiết sp
Sale 0%
120(3x40) chân, 2.54mm
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-003

Chi tiết sp
Sale 0%
80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm
23000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm...
190 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3504-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 4(2x2) chân, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 6(2x3) chân, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 8(2x4) chân, SMD
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 10(2x5) chân, SMD
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 12(2x6) chân, SMD
1700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 14(2x7) chân, SMD
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 16(2x8) chân, SMD
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 18(2x9) chân, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 20(2x10) chân, SMD
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 24(2x12) chân, SMD
4200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 30(2x15) chân, SMD
6800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, SMD
7800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 60(2x30) chân, SMD
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP
1700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3504-024

Chi tiết sp
12

Jumper

Sale 0%
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3505-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày