Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

PIC

Sale 0%
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-999

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-001

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip
128000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-002

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
199000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-003

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP
179000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-004

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048...
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-005

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP
199000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-006

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
125000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-007

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 24KB FLASH 28SOIC
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-008

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SOIC
123000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-009

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SDIP
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-010

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SDIP
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-011

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-012

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-013

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
123000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-014

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
132000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-015

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-016

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
118000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-017

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
83000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-019

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
123000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-020

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
145000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-021

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 66KB FLASH 64TQFP
145000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-022

Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
275000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7204-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày