MENU
Danh mục sản phẩm

PIC

Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip
128000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
199000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP
179000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048...
115000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP
199000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 24KB FLASH 28SOIC
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SOIC
123000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SDIP
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SDIP
130000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
123000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
132000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
105000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
118000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
83000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
123000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
145000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 66KB FLASH 64TQFP
145000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
275000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PIC10 IC MCU 8BIT 384B FLASH SOT23-6
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật