Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

AC-DC Connector

Sale 0%
DC Power Connectors Power Jack/Connector 2.1mm x...
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu DC: 2.1x5.5mm nối dây
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 1.1mm x Dout 3.5mm, PCB
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3546-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 0.7mm x Dout 2.8mm, PCB
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm, PCB
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 0.6mm x Dout 2.7mm, dạng SMD hàn PCB
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dout 5.5MM x Din 2.1MM, 3A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dout 5.5mm x Din 2.1mm, 3A
2900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size: Dout 3.5mm x Din 1.3mm, 3A
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm
4900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm, nối dây
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm, nối dây
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 1.3mm x Dout 3.5mm, nối dây
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu DC nối dây, Din 0.6mm x Dout 2.0mm
5900 /Cái
/ Cái

Code: 3546-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.5mm x Dout 5.5mm, nối dây
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3546-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Din 2.1mm x Dout 5.5mm, Đầu DC nối dây...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu AC hình số 8, 220VAC 5A
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Đầu đực cắm dây nguồn 250VAC 10A
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Connector hình số 8 hàn mạch, 220VAC 5A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Connector hình số 8, 220VAC 5A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3546-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5 Pairs IEC C14 Male+C13 Female Inline Rewirable...
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3546-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày