Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

2 Máy Đo Kiểm Đa Năng, Đồng Hồ VOM ...

Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn M328- M8
450625 /Cái
/ Cái

Code: 3402-080 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn M328
538125 /Cái
/ Cái

Code: 3402-079 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn Tụ điện...
472500 /Cái
/ Cái

Code: 3402-078 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy đo linh kiện bán dẫn M328
511875 /Cái
/ Cái

Code: 3402-077 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module tạo sóng DDS 1 ~ 65535HZ
380625 /Cái
/ Cái

Code: 3402-076 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn , tạo sóng...
551250 /Cái
/ Cái

Code: 3402-075 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
580000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
670000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-031 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module test linh kiện bán dẫn đa chức...
437500 /Cái
/ Cái

Code: 3402-074 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
310000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 25%
700000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
545000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-036 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module hiển thị tần số, chu kì sóng...
367500 /Cái
/ Cái

Code: 3402-073 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
295000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
570000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
530000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
500000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 3402-043 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày